Park u Sanssouci

Druh: veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

Předmět je obohacení stávajícího parku o výsadby dřevin, trvalek a travin, vybudování chodníku a doplnění mobiliáře.

Město požádalo v roce 2015 o poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR, podpora obcí ležících v regionech národních parků.

Výše podpory:  (%)

Termín uvedení do trvalého provozu:

Termín předložení ZVA:

Zhotovitel vybraný na základě výběrového řízení:

KAVYL, spol. s r. o. IČ: 499 75 358

Předpokládaná hodnota: 1 240 000 s DPH

Vysoutěžená cena díla: 718.850,80 Kč s DPH

Termín zahájení prací: 01.05.2016

Termín dokončení prací: 30.11.2016