Podpora projektů města od KHK

 

 

MĚSTO JANSKÉ LÁZNĚ OBDRŽELO V ROCE 2024 PODPORU KRÁLOVEHRADECKÉHO KRAJE FORMOU DOTACE NA INDIVIDUÁLNÍ ÚČEL - ROČNÍ ČINNOST, NÁZEV PROJEKTU: „HUDEBNÍ KOLONÁDA 2024“

REALIZOVÁNO ZA FINANČNÍ PODPORY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

 

MĚSTO JANSKÉ LÁZNĚ OBDRŽELO V ROCE 2023 PODPORU V RÁMCI PROGRAMU 'PROGRAM OBNOVY VENKOVA' FORMOU DOTACE NA PROJEKT: ÚPRAVY JÍDELNY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY V JANSKÝCH LÁZNÍCH

REALIZOVÁNO ZA FINANČNÍ PODPORY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

 

MĚSTO JANSKÉ LÁZNĚ OBDRŽELO V ROCE 2023 PODPORU V RÁMCI PROGRAMU 'CHYTRÁ ŘEŠENÍ V REGIONU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE' FORMOU DOTACE NA INDIVIDUÁLNÍ ÚČEL NA PROJEKT: CHYTRÁ ÚDRŽBA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V JANSKÝCH LÁZNÍCH“

REALIZOVÁNO ZA FINANČNÍ PODPORY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

 

MĚSTO JANSKÉ LÁZNĚ OBDRŽELO V ROCE 2023 PODPORU KRÁLOVEHRADECKÉHO KRAJE FORMOU DOTACE NA INDIVIDUÁLNÍ ÚČEL - ROČNÍ ČINNOST, NÁZEV PROJEKTU: „JANSKOLÁZEŇSKÁ KOLONÁDA NA HUDEBNÍ VLNĚ“

REALIZOVÁNO ZA FINANČNÍ PODPORY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

 

MĚSTO JANSKÉ LÁZNĚ OBDRŽELO V ROCE 2022 PODPORU KRÁLOVEHRADECKÉHO KRAJE FORMOU DOTACE NA INDIVIDUÁLNÍ ÚČEL - ROČNÍ ČINNOST, NÁZEV PROJEKTU: „JANSKOLÁZEŇSKÁ KOLONÁDA NA HUDEBNÍ VLNĚ“

REALIZOVÁNO ZA FINANČNÍ PODPORY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

 

MĚSTO JANSKÉ LÁZNĚ OBDRŽELO V ROCE 2021 PODPORU KRÁLOVEHRADECKÉHO KRAJE FORMOU DOTACE NA INDIVIDUÁLNÍ ÚČEL - ROČNÍ ČINNOST, NÁZEV PROJEKTU: „JANSKOLÁZEŇSKÁ KOLONÁDA NA HUDEBNÍ VLNĚ“

REALIZOVÁNO ZA FINANČNÍ PODPORY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

 

MĚSTO JANSKÉ LÁZNĚ OBDRŽELO V LETECH 2019 - 2020 PODPORU KRÁLOVEHRADECKÉHO KRAJE FORMOU DOTACÍ NA INDIVIDUÁLNÍ ÚČEL, NÁZEV PROJEKTU: „MODERNIZACE HLEDIŠTĚ V MULTIFUNKČNÍM SÁLE MĚSTSKÉHO KINA“ I. a II. etapa

REALIZOVÁNO ZA FINANČNÍ PODPORY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

 

MĚSTO JANSKÉ LÁZNĚ OBDRŽELO V ROCE 2019 PODPORU KRÁLOVEHRADECKÉHO KRAJE FORMOU DOTACE NA INDIVIDUÁLNÍ ÚČEL, NÁZEV PROJEKTU: „STARÉ DOBRÉ LÁZEŇSKÉ CESTY – DOPLNĚNÍ INFRASTRUKTURY“

REALIZOVÁNO ZA FINANČNÍ PODPORY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

 

MĚSTO JANSKÉ LÁZNĚ OBDRŽELO PODPORU V RÁMCI PROGRAMU
ROZVOJ INFRASTRUKTURY V OBLASTI ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KRÁLOVEHRADECKÉHO KRAJE PRO ROK 2019
NÁZEV PROJEKTU: POŘÍZENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE S NÁZVEM
„ODKANALIZOVÁNÍ LOKALITY NAD SIRÉNOU – JANSKÉ LÁZNĚ“
REALIZOVÁNO ZA FINANČNÍ PODPORY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

 

MĚSTO JANSKÉ LÁZNĚ OBDRŽELO PODPORU Z DOTAČNÍ OBLASTI PROGRAM OBNOVY VENKOVA 2018 KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
NÁZEV PROJEKTU: "AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY JANSKÉ LÁZNĚ"
REALIZOVÁNO ZA FINANČNÍ PODPORY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

 

„ROZVOJ INFRASTRUKTURY V OBLASTI ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD“ KRÁLOVEHRADECKÉHO KRAJE PRO ROK 2017
NÁZEV PROJEKTU: POŘÍZENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE S NÁZVEM
„GRAVITAČNÍ ODKANALIZOVÁNÍ LOKALITY DUNCAN – JANSKÉ LÁZNĚ“
REALIZOVÁNO ZA FINANČNÍ PODPORY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

 

MĚSTO JANSKÉ LÁZNĚ OBDRŽELO PODPORU V RÁMCI INDIVIDUÁLNÍCH DOTACÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE PRO ROK 2017
NÁZEV PROJEKTU: "OPRAVA HAVARIJNÍHO STAVU STŘECHY ŠKOLNÍ DRUŽINY
JANSKÉ LÁZNĚ NA č.p. 68"
REALIZOVÁNO ZA FINANČNÍ PODPORY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

 

MĚSTO JANSKÉ LÁZNĚ OBDRŽELO PODPORU Z DOTAČNÍ OBLASTI PROGRAM OBNOVY VENKOVA 2016 KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
NÁZEV PROJEKTU: "REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ A SVĚTELNÉHO SYSTÉMU V BUDOVĚ MĚÚ"
REALIZOVÁNO ZA FINANČNÍ PODPORY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

 

MĚSTO JANSKÉ LÁZNĚ OBDRŽELO PODPORU Z DOTAČNÍ OBLASTI PROGRAM OBNOVY VENKOVA 2016 KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
NÁZEV PROJEKTU:" OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE LYŽAŘSKÁ ULICE JANSKÉ LÁZNĚ"
REALIZOVÁNO ZA FINANČNÍ PODPORY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE