Poskytování dotací

Oznámení

Žádost o dotaci - formulář

Vyúčtování dotace - formulář

Termín k podávání žádostí na rok 2020 byl do 22.11.2019. 

 

ROK 2020 - dotace z rozpočtu města

Sportovní klub Janské Lázně, z.s. – příspěvek na turnaj ve stolním tenisu 25.000 Kč, příspěvek na úhradu pronájmu tělocvičny 6.500 Kč, příspěvek na provoz oddílů sportovců 250.000 Kč, příspěvek na pořádání závodu Krkonošská 70 MBT 30.000 Kč, příspěvek na údržbu hřiště a provoz SK oddíl fotbalu 506.000 Kč   smlouva

Centrum handicapovaných lyžařů, z.s. – 5.000 Kč

SK HS Janské Lázně, z.s. – 15.000 Kč

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Janské Lázně, p.s.  – 30.000 Kč

Veselý výlet – příspěvek na vydání časopisu – 28.000 Kč

Městská knihovna Trutnov – dotace na nákup knih do výměnných fondů – 4.000 Kč

Oblastní charita Červený Kostelec - 5.000 Kč

Proškolák, z.s. - 20.000 Kč

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Horní Maršov – 20.000 Kč

Sportovní club Obchodní akademie, z.s. - 20.000 Kč - žádosti nevyhověno

Farní charita Dvůr Králové n. Labem - 3.000 Kč - žádosti nevyhověno

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z.s. - 5.000 Kč - žádosti nevyhověno

Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou    dodatek č. 5

 

ROK 2019 - dotace z rozpočtu města

Sportovní klub Janské Lázně, z.s. – příspěvek na turnaj ve stolním tenisu 15.000 Kč, příspěvek na úhradu pronájmu tělocvičny 6.500 Kč, příspěvek na provoz oddílů sportovců 250.000 Kč, příspěvek na pořádání závodu Krkonošská 70 MBT 30.000 Kč, příspěvek na údržbu hřiště a provoz SK oddíl fotbalu 506.000 Kč    smlouva

Sportovní club Obchodní akademie Janské Lázně, z.s. – 20.000 Kč

SK HS Janské Lázně, z.s. – 15.000 Kč

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Janské Lázně, p.s.  – 45.000 Kč

Veselý výlet – příspěvek na vydání časopisu – 28.000 Kč

Knihovna Trutnov – dotace na nákup knih do výměnných fondů – 4.000 Kč

Oblastní charita Trutnov - 5.000 Kč

Proškolák, z.s. - 20.000 Kč

MOTO klub Janské Lázně z.s. – 35.000 Kč

Ing. Marek Šustr, Infocentrum a cestovní agentura 80.000 Kč (nesplňuje podmínky - žádosti nevyhověno)

Krkonoše a Podkrkonoší, z.s. - 10.000 Kč (na údržbu propachtovaného pozemku města - žádosti nevyhověno)

Centrum LIRA, z.ú. - 10.500 Kč (netýká se místních dětí v JL - žádosti nevyhověno)

Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou - 239.000 Kč na pečovatelskou službu    dodatek č. 4

 

ROK 2018 - dotace z rozpočtu města

Sportovní klub Janské Lázně, z.s. – příspěvek na turnaj ve stolním tenisu 15.000 Kč, příspěvek na úhradu pronájmu tělocvičny 6.500 Kč, příspěvek na provoz oddílů sportovců 250.000 Kč, příspěvek na pořádání závodu Krkonošská 70 MBT 30.000, příspěvek na provoz SK oddíl fotbalu 499.246 Kč (promítnutá inflace za rok 2017) smlouva

25.000 Kč - Centrum handicapovaných lyžařů, z.s.

20.000 Kč - Sportovní club Obchodní akademie Janské Lázně, z.s.

15.000 Kč - SK HS Janské Lázně, z.s.

32.000 Kč - SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Janské Lázně, p.s. 

28.000 Kč - Veselý výlet – příspěvek na vydání časopisu

4.000 Kč - Knihovna Trutnov – dotace na nákup knih do výměnných fondů

5.000 Kč - Oblastní charita Červený Kostelec

100.000 Kč - Římskokatolická farnost – kostel J.L. smlouva

2.000 Kč - Asociace Polio

20.000 Kč - Proškolák, z.s.

164.000 Kč - Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou - na pečovatelskou službu    dodatek č. 3

 

ROK 2017 - dotace z rozpočtu města

Sportovní klub Janské Lázně, z.s. - 10.000 Kč na účast v soutěži mužů ve volejbale, 15.000 Kč na turnaj ve stolním tenisu, 6.500 Kč na úhradu pronájmu tělocvičny ASPV, 250.000 Kč na provoz všech oddílů sportovců, 30.000 Kč na pořádání závodu Krk. 70 MTB, 25.000 Kč na pořádání 40. ročníku lázeňského poháru, 483.683 Kč + inflace za rok 2016 - 3.386 Kč na provoz sportovního klubu (oddíl fotbalu)   smlouva

35.000 Kč - Centrum handicapovaných lyžařů, z.s.

20.000 Kč - Sportovní club Obchodní akademie Janské Lázně, z.s.

20.000 Kč - SK HS Janské Lázně, z.s.

4.000 Kč - Knihovna Trutnov – dotace na nákup knih do výměnných fondů

28.000 Kč - Redakce sezónních novin Pavel Klimeš - Veselý výlet – na vydání časopisu

42.000 Kč - SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Janské Lázně, p.s.

1.000 Kč - Farní charita Dvůr Králové nad Labem

4.000 Kč - Oblastní charita Červený Kostelec

74.000 Kč - Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou - na pečovatelskou službu dodatek č. 2

Klára Stejskalová - Bosorka, z.s. – 45.000 Kč na vybudování nástupního místa pro lázeňské cesty (žádosti nevyhověno)

Petr Šámal - 20.000 Kč na podporu křtu knihy Záchranáři (žádosti nevyhověno)

 

ROK 2016 - dotace z rozpočtu města

10.000 Kč – Sportovní klub Janské Lázně, o.s. – příspěvek na účast v soutěži mužů ve volejbale

15.000 Kč – Sportovní klub Janské Lázně, o.s. – příspěvek na turnaj ve stolním tenisu

6.500 Kč – Sportovní klub Janské Lázně, o.s. – příspěvek na úhradu pronájmu tělocvičny ASPV

250.000 Kč – Sportovní klub Janské Lázně, o.s. – příspěvek na provoz oddílů sportovců

30.000 Kč – Sportovní klub Janské Lázně, o.s. – příspěvek na pořádání závodu Krk. 70 MTB

483.683 Kč – Sportovní klub Janské Lázně, o.s. – příspěvek na provoz sportovního klubu (oddíl fotbalu) smlouva

40.000 Kč - Centrum handicapovaných lyžařů, o.s. - na organizování lyžařských kurzů

30.000 Kč - Sportovní club Obchodní akademie Janské Lázně, o.s. - na činnost

20.000 Kč - SK HS Janské Lázně, o.s. - na vybavení pro poskytnutí první pomoci

15.000 Kč – Klára Stejskalová - Bosorka, o.s. – příspěvek na turistickou poznávací hru 

4.000 Kč - Knihovna Trutnov – dotace na nákup knih do výměnných fondů

28.000 Kč – redakce sezónních novin Veselý výlet – příspěvek na vydání časopisu

42.000 Kč – Sbor dobrovolných hasičů Janské Lázně - na činnost

274.000 Kč - Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou - na pečovatelskou službu smlouva
Dodatek č. 1

18.747 Kč - Oblastbní charita Trutnov - na pečovatelskou službu