Poskytování dotací

Dotace z rozpočtu města 2024

Tiskopis žádosti

Vyúčtování dotace - formulář

Oznámení

Město Janské Lázně každoročně ze svého rozpočtu podporuje různé aktivity z oblasti kultury, sportu a dalších zájmových činností. Vzhledem k rozpočtu na rok 2024 bude město sestavovat již před koncem letošního roku, je třeba předkládat žádosti o dotaci z rozpočtu města pro rok 2024 nejpozději do 24.11.2023.

Výzva k předkládání žádostí o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Janské Lázně pro rok 2024

Hlavním cílem a účelem dotací je podpora uspokojování kulturních a sportovních potřeb občanů města Janské Lázně, kvalitní využití zejména volného času dětí a mládeže, podpora údržby a provozu sportovišť a sportovních a kulturních zařízení sloužících využití občanů města. Město bude podporovat pouze akce konané na území města Janské Lázně a vyhoví žádostem, které mají přímou vazbu na jeho občany. Žadatel uvede v žádosti počet členů organizace celkem a  z toho počet členů s trvalým bydlištěm v Janských Lázních.

Dotace z rozpočtu města se poskytuje:

  1. na finanční podporu sportovních, kulturních, společenských a dalších akcí
  2. jako finanční podpora činnosti spolků, občanských sdružení a zájmových organizací

Oprávnění žadatelé:

  1. právnická osoba neziskového charakteru (spolky, kluby, občanská sdružení a další)
  2. fyzická osoba, která svou činností přispívá k rozvoji společenského, kulturního, sportovního života v Janských Lázních

 

Termín k ukončení podávání žádostí: 24.11.2023. Podání všech žádostí ve stanovené lhůtě je nezbytně nutné pro řádné a systémové sestavení rozpočtu města na rok 2024. Žádost o dotaci došlým po dokončení lhůty, která nebude zohledněna v rozpočtu města na rok 2024, nebude moci být vyhověno. Žádosti o dotace projedná a o výši dotace rozhodne zastupitelstvo města v souladu se zákonem o obcích. Na poskytnutí dotace není právní nárok. Žadatel bude o výši poskytnuté dotace vyrozuměn do 30 pracovních dnů ode dne schválení. Bude vyzvána žadatel k uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.

Podání a přijetí žádosti:

Žádost včetně přílohy podává v listinné podobě na podatelně Městského úřadu Janské Lázně nebo elektronicky na adrese podatelna@janske-lazne.cz na předepsaném formuláři.

Formuláře jsou k dispozici na Městském úřadě Janské Lázně a na webových stránkách města Janské Lázně http://www.janske-lazne.cz/ .

 

ROK 2024 - schválené dotace z rozpočtu města

Pavel Klimeš - Veselý výlet – 32.000 Kč na vydání časopisu Veselý výlet

Městská knihovna Trutnov – 4.000 Kč na nákup knih do výměnných fondů  

Sportovní klub Janské Lázně z.s. - 300.000 Kč na provoz všech oddílů sportovního klubu (z toho 20.000 Kč na turnaj stolního tenisu a 35.000 Kč na závod Krkonošská 70 MTB)

- 140.000 Kč na údržbu a provoz sportovního areálu V Klauzu     veřejnoprávní smlouva

SK HS Janské Lázně z.s. – 20.000 Kč na nákup vybavení pro nácvik záchrany v exponovaném terénu

Paměť Krkonoš, z.ú. – 90.000 Kč na editaci historických informací a obrazových dokumentů     veřejnoprávní smlouva

Randezvous Ski Races, z.s. – 150.000 Kč na uspořádání výstavy, závodů, retrobálu, přednášek, setkání, koncertů ke 100. výročí MS v klasickém lyžování   veřejnoprávní smlouva

Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou  - dodatek č. 9

TAJV, z.s.  - žádosti nevyhověno

Linka bezpečí, z.s. - žádosti nevyhověno

 

ROK 2023 - schválené dotace z rozpočtu města

Pavel Klimeš - Veselý výlet – příspěvek na vydání časopisu – 32.000 Kč

Městská knihovna Trutnov – dotace na nákup knih do výměnných fondů – 4.000 Kč

Místní akční skupina Krkonoše, z.s. – 6.820 Kč

Sportovnímu klubu Janské Lázně z.s. - 295.000 Kč na činnost a provoz všech oddílů sportovního klubu (z toho 15.000 Kč na turnaj stolního tenisu a 30.000 Kč na závod Krkonošská 70 MTB)

- 140.000 Kč na údržbu a provoz sportovního areálu V Klauzu    smlouva

SK HS Janské Lázně z.s. – 20.000 Kč na záchranářské vybavení - nůžky pro členy HS

Paměť Krkonoš z.ú. – 120.000 Kč na editaci historických informací a obrazových dokumentů objektů, událostí, osob do veřejně přístupné webové databáze Archa Krkonoš  smlouva

Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou   - dodatek č. 8

Tělovýchovná a sportovní unie Trutnovska, z.s. - žádosti nevyhověno

 

ROK 2022 - schválené dotace z rozpočtu města

Sportovní klub Janské Lázně, z.s. - příspěvek na provoz oddílů sportovců 245.000 Kč, příspěvek na údržbu hřiště a provoz SK oddíl fotbalu 100.000 Kč   smlouva

Veselý výlet – příspěvek na vydání časopisu – 28.000 Kč

Městská knihovna Trutnov – dotace na nákup knih do výměnných fondů – 4.000 Kč

SK HS Janské Lázně, z.s. – 20.000 Kč na nákup pláštěnek

Divadelní spolek Janské Lázně z.s. - 30.000 Kč na Festival divadel

TAJV z.s. - žádosti nevyhověno

Sportovní klub Janské Lázně, Lyžařský oddíl - žádosti nevyhověno

Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou    dodatek č. 7

 

ROK 2021 - dotace z rozpočtu města

Sportovní klub Janské Lázně, z.s. – příspěvek na provoz oddílů sportovců 200.000 Kč, příspěvek na údržbu hřiště a provoz SK oddíl fotbalu 100.000 Kč   smlouva

Veselý výlet – příspěvek na vydání časopisu – 28.000 Kč

Městská knihovna Trutnov – dotace na nákup knih do výměnných fondů – 4.000 Kč

Linka bezpečí z.s. - 5.000 Kč - žádosti nevyhověno

Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou    dodatek č. 6

 

ROK 2020 - dotace z rozpočtu města

Sportovní klub Janské Lázně, z.s. – příspěvek na turnaj ve stolním tenisu 25.000 Kč, příspěvek na úhradu pronájmu tělocvičny 6.500 Kč, příspěvek na provoz oddílů sportovců 250.000 Kč, příspěvek na pořádání závodu Krkonošská 70 MBT 30.000 Kč, příspěvek na údržbu hřiště a provoz SK oddíl fotbalu 506.000 Kč   smlouva

Centrum handicapovaných lyžařů, z.s. – 5.000 Kč

SK HS Janské Lázně, z.s. – 15.000 Kč

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Janské Lázně, p.s.  – 30.000 Kč

Veselý výlet – příspěvek na vydání časopisu – 28.000 Kč

Městská knihovna Trutnov – dotace na nákup knih do výměnných fondů – 4.000 Kč

Oblastní charita Červený Kostelec - 5.000 Kč

Proškolák, z.s. - 20.000 Kč

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Horní Maršov – 20.000 Kč

Sportovní club Obchodní akademie, z.s. - 20.000 Kč - žádosti nevyhověno

Farní charita Dvůr Králové n. Labem - 3.000 Kč - žádosti nevyhověno

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z.s. - 5.000 Kč - žádosti nevyhověno

Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou    dodatek č. 5

 

ROK 2019 - dotace z rozpočtu města

Sportovní klub Janské Lázně, z.s. – příspěvek na turnaj ve stolním tenisu 15.000 Kč, příspěvek na úhradu pronájmu tělocvičny 6.500 Kč, příspěvek na provoz oddílů sportovců 250.000 Kč, příspěvek na pořádání závodu Krkonošská 70 MBT 30.000 Kč, příspěvek na údržbu hřiště a provoz SK oddíl fotbalu 506.000 Kč    smlouva

Sportovní club Obchodní akademie Janské Lázně, z.s. – 20.000 Kč

SK HS Janské Lázně, z.s. – 15.000 Kč

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Janské Lázně, p.s.  – 45.000 Kč

Veselý výlet – příspěvek na vydání časopisu – 28.000 Kč

Knihovna Trutnov – dotace na nákup knih do výměnných fondů – 4.000 Kč

Oblastní charita Trutnov - 5.000 Kč

Proškolák, z.s. - 20.000 Kč

MOTO klub Janské Lázně z.s. – 35.000 Kč

Ing. Marek Šustr, Infocentrum a cestovní agentura 80.000 Kč (nesplňuje podmínky - žádosti nevyhověno)

Krkonoše a Podkrkonoší, z.s. - 10.000 Kč (na údržbu propachtovaného pozemku města - žádosti nevyhověno)

Centrum LIRA, z.ú. - 10.500 Kč (netýká se místních dětí v JL - žádosti nevyhověno)

Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou - 239.000 Kč na pečovatelskou službu    dodatek č. 4

 

ROK 2018 - dotace z rozpočtu města

Sportovní klub Janské Lázně, z.s. – příspěvek na turnaj ve stolním tenisu 15.000 Kč, příspěvek na úhradu pronájmu tělocvičny 6.500 Kč, příspěvek na provoz oddílů sportovců 250.000 Kč, příspěvek na pořádání závodu Krkonošská 70 MBT 30.000, příspěvek na provoz SK oddíl fotbalu 499.246 Kč (promítnutá inflace za rok 2017) smlouva

25.000 Kč - Centrum handicapovaných lyžařů, z.s.

20.000 Kč - Sportovní club Obchodní akademie Janské Lázně, z.s.

15.000 Kč - SK HS Janské Lázně, z.s.

32.000 Kč - SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Janské Lázně, p.s. 

28.000 Kč - Veselý výlet – příspěvek na vydání časopisu

4.000 Kč - Knihovna Trutnov – dotace na nákup knih do výměnných fondů

5.000 Kč - Oblastní charita Červený Kostelec

100.000 Kč - Římskokatolická farnost – kostel J.L. smlouva

2.000 Kč - Asociace Polio

20.000 Kč - Proškolák, z.s.

164.000 Kč - Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou - na pečovatelskou službu    dodatek č. 3

 

ROK 2017 - dotace z rozpočtu města

Sportovní klub Janské Lázně, z.s. - 10.000 Kč na účast v soutěži mužů ve volejbale, 15.000 Kč na turnaj ve stolním tenisu, 6.500 Kč na úhradu pronájmu tělocvičny ASPV, 250.000 Kč na provoz všech oddílů sportovců, 30.000 Kč na pořádání závodu Krk. 70 MTB, 25.000 Kč na pořádání 40. ročníku lázeňského poháru, 483.683 Kč + inflace za rok 2016 - 3.386 Kč na provoz sportovního klubu (oddíl fotbalu)   smlouva

35.000 Kč - Centrum handicapovaných lyžařů, z.s.

20.000 Kč - Sportovní club Obchodní akademie Janské Lázně, z.s.

20.000 Kč - SK HS Janské Lázně, z.s.

4.000 Kč - Knihovna Trutnov – dotace na nákup knih do výměnných fondů

28.000 Kč - Redakce sezónních novin Pavel Klimeš - Veselý výlet – na vydání časopisu

42.000 Kč - SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Janské Lázně, p.s.

1.000 Kč - Farní charita Dvůr Králové nad Labem

4.000 Kč - Oblastní charita Červený Kostelec

74.000 Kč - Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou - na pečovatelskou službu dodatek č. 2

Klára Stejskalová - Bosorka, z.s. – 45.000 Kč na vybudování nástupního místa pro lázeňské cesty (žádosti nevyhověno)

Petr Šámal - 20.000 Kč na podporu křtu knihy Záchranáři (žádosti nevyhověno)

 

ROK 2016 - dotace z rozpočtu města

10.000 Kč – Sportovní klub Janské Lázně, o.s. – příspěvek na účast v soutěži mužů ve volejbale

15.000 Kč – Sportovní klub Janské Lázně, o.s. – příspěvek na turnaj ve stolním tenisu

6.500 Kč – Sportovní klub Janské Lázně, o.s. – příspěvek na úhradu pronájmu tělocvičny ASPV

250.000 Kč – Sportovní klub Janské Lázně, o.s. – příspěvek na provoz oddílů sportovců

30.000 Kč – Sportovní klub Janské Lázně, o.s. – příspěvek na pořádání závodu Krk. 70 MTB

483.683 Kč – Sportovní klub Janské Lázně, o.s. – příspěvek na provoz sportovního klubu (oddíl fotbalu) smlouva

40.000 Kč - Centrum handicapovaných lyžařů, o.s. - na organizování lyžařských kurzů

30.000 Kč - Sportovní club Obchodní akademie Janské Lázně, o.s. - na činnost

20.000 Kč - SK HS Janské Lázně, o.s. - na vybavení pro poskytnutí první pomoci

15.000 Kč – Klára Stejskalová - Bosorka, o.s. – příspěvek na turistickou poznávací hru 

4.000 Kč - Knihovna Trutnov – dotace na nákup knih do výměnných fondů

28.000 Kč – redakce sezónních novin Veselý výlet – příspěvek na vydání časopisu

42.000 Kč – Sbor dobrovolných hasičů Janské Lázně - na činnost

274.000 Kč - Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou - na pečovatelskou službu smlouva
Dodatek č. 1

18.747 Kč - Oblastbní charita Trutnov - na pečovatelskou službu