Právní předpisy

Pravidla a zásady Nařízení Vyhlášky

 

Město Janské Lázně vydává právní předpisy v souladu s § 10 až § 12 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Právní předpisy rozlišujeme na obecně závazné vyhlášky, které vydává Zastupitelstvo města Janské Lázně v rámci samostané působnosti a na nařízení, které vydává Rada města Janské Lázně v rámci přenesené působnosti.

Právní předpisy podepisuje starosta města spolu s místostarostou města.