Publicita projektů

Oprava chodníků podél III/2961, ulice Lázeňská”

Město Janské Lázně podává na podzim roku 2019 žádost o dotaci do vyhlášené výzvy MAS KRKONOŠE IROP4/2019 – Cyklistika a pěší doprava, na opravu chodníků ve městě Janské Lázně. Jedná se o úsek souběžný s právě rekonstruovanou silnicí III/2961 od hotelu Astoria až ke křižovatce u Janského dvora. Tato stavba pak plynule navazuje na dotačně podpořený projekt pod názvem „ZKVALITNĚNÍ PĚŠÍHO PROPOJENÍ AUTOBUSOVÉHO TERMINÁLU A LANOVKY JANSKÉ LÁZNĚ – ČERNÁ HORA“. Pro realizaci byla na základě společného zadávacího řízení s Královéhradeckým krajem, vybrána společnost M-SILNICE a.s. a za opravy chodníků bude proinvestováno 3 877 402,09 Kč včetně DPH. Případná dotace pokryje 95% rozpočtových nákladů.

Více informací o poskytovateli dotace naleznete na webových stránkách: www.mzp.cz a www.sfzp.cz

Více informací o poskytovateli dotace naleznete na webových stránkách: www.mzp.cz a www.sfzp.cz

Více informací o poskytovateli dotace naleznete na webových stránkách: www.mzp.cz a www.sfzp.cz

Více informací o poskytovateli dotace naleznete na webových stránkách: www.mzp.cz a www.sfzp.cz

Více informací o poskytovateli dotace naleznete na webových stránkách: www.mzp.cz a www.sfzp.cz

Více informací o poskytovateli dotace naleznete na webových stránkách: www.mzp.cz a www.sfzp.cz

Více informací o poskytovateli dotace naleznete na webových stránkách: www.mzp.cz a www.sfzp.cz

Více informací o poskytovateli dotace naleznete na webových stránkách: www.mzp.cz a www.sfzp.cz

 

Zábavné vzdělávání na území

východních Krkonoš

Zábavné vzdělávání na území východních Krkonoš

V březnu roku 2020 dokončil Svazek obcí Východní Krkonoše projekt s názvem Zábavné vzdělávání na území východních Krkonoš. Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

V rámci tohoto projektu vznikla publikace o regionu východní Krkonoše, vzdělávací pracovní sešit pro děti a pexeso. Publikace je provázaná přes QR kódy na webové mapy, díky kterým je plánování výletu po východních Krkonoších ještě jednodušší. V publikaci se dozvíte spoustu informací a zajímavostí z fauny a flóry devíti obcích spadající do SOVK, pracovní sešit zase nabídne spoustu hádanek a křížovek pro děti.

Publikace i pracovní sešit jsou pro obyvatele i návštěvníky východních Krkonoš k dostání zdarma na turistických informačních centrech.

Více informací o poskytovateli dotace naleznete na webových stránkách: www.mzp.cz a www.sfzp.cz