Publicita projektů

Oprava chodníků podél III/2961, ulice Lázeňská”

Město Janské Lázně podává na podzim roku 2019 žádost o dotaci do vyhlášené výzvy MAS KRKONOŠE IROP4/2019 – Cyklistika a pěší doprava, na opravu chodníků ve městě Janské Lázně. Jedná se o úsek souběžný s právě rekonstruovanou silnicí III/2961 od hotelu Astoria až ke křižovatce u Janského dvora. Tato stavba pak plynule navazuje na dotačně podpořený projekt pod názvem „ZKVALITNĚNÍ PĚŠÍHO PROPOJENÍ AUTOBUSOVÉHO TERMINÁLU A LANOVKY JANSKÉ LÁZNĚ – ČERNÁ HORA“. Pro realizaci byla na základě společného zadávacího řízení s Královéhradeckým krajem, vybrána společnost M-SILNICE a.s. a za opravy chodníků bude proinvestováno 3 877 402,09 Kč včetně DPH. Případná dotace pokryje 95% rozpočtových nákladů.