Regenerace brownfieldu - Veřejné WC Janské Lázně

Druh: veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

Předmět: jsou STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA OBJEKTU VEŘEJNÉHO WC (bývalé záchodky na náměstí)

Částečná demolice stávajícího objektu veřejného WC a následná výstavba objektu nového (víceúčelového) ve stejném půdorysu. Obestavěný prostor 476 m3, zastavěná plocha 94 m2, podlahová plocha 113,4 m2.

Město požádalo o dotaci Ministerstvo pro místní rozvoj

Výše podpory: 3.607.949 Kč (70%)

 

Zhotovitel vybraný na základě výběrového řízení:

Tlachač s.r.o., IČ: 035 05 874

Předpokládaná hodnota: 5.255.000 Kč s DPH

Vysoutěžená cena díla: 5.927.401,28 Kč

Termín zahájení prací: 01.05.2021

Termín dokončení prací: 30.06.2022