Regenerace brownfieldu - Veřejné WC Janské Lázně

Druh: veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

Předmět: jsou STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA OBJEKTU VEŘEJNÉHO WC (bývalé záchodky na náměstí)

Částečná demolice stávajícího objektu veřejného WC a následná výstavba objektu nového (víceúčelového) ve stejném půdorysu. Obestavěný prostor 476 m3, zastavěná plocha 94 m2, podlahová plocha 113,4 m2.

Město požádalo o dotaci

Výše podpory: 4.200.000 Kč

 

Zhotovitel vybraný na základě výběrového řízení:

 

Předpokládaná hodnota: 5.255.000 Kč bez DPH

Vysoutěžená cena díla: 

Termín zahájení prací: 

Termín dokončení prací: 30.11.2022