Regenerace zeleně parku u Lesního domu

Druh: veřejná zakázka na služby

Předmět: revitalizace parku u Lesního domu, čímž dojde k přetvoření stávající plochy s nepravidelným terénem, poškozenými stromy a dožilými chodníky. Nové řešení prostoru zatraktivní jednu z hlavních přístupových komunikačních cest do centra města.

Město požádalo v roce 2013 o poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR z Programu zeleň do měst a jejich okolí, výzva č. 1.

Výše podpory: 1.345.202 Kč (80%)

Termín uvedení do trvalého provozu: 31.12.2015

Termín předložení ZVA: 31.03.2016

Zhotovitel vybraný na základě výběrového řízení:

Okrasné zahrady arboristika s.r.o., IČO: 27535363

Cena díla: 1.222.769,05 Kč s DPH

Termín zahájení prací: 01.03.2015

Termín dokončení prací: 30.06.2015, prodloužen do 30.09.2015