Rekonstrukce soc. zařízení v budově MěÚ

Poskytovatel dotace: Královéhradecký kraj

Požadovaná dotace: 400.000 Kč

Druh zakázky: VZMR stavební práce

Předmět: jsou stavební úpravy: v 1. nadzemním podlaží - v prostorách mezi schodišti bude provedena rekonstrukce sociálního zařízení. Nově budou vystavěny toalety pro tělesně postižené, zbudována úklidová komora a sklad. Zároveň v 1. a 2. nadzemním podlaží části městského úřadu dojde ke kompletní výměně svítidel, případně světelných zdrojů.

Zhotovitel vybraný na základě výběrového řízení:

Tlachač s. r. o., IČ: 035 05 847

Cena díla: 1.269.680 Kč s DPH

Termín zahájení: 01.07.2016

Termín dokončení: 31.08.2016

 

MĚSTO JANSKÉ LÁZNĚ OBDRŽELO PODPORU Z DOTAČNÍ OBLASTI PROGRAM OBNOVY VENKOVA 2016 KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

NÁZEV PROJEKTU: REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ A SVĚTELNÉHO SYSTÉMU V BUDOVĚ MĚÚ

 

 

  

 REALIZOVÁNO ZA FINANČNÍ PODPORY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE