Rozpočet a hospodaření

Rozpočet a výkazy města přehledně a odkudkoli - online aplikace MONITOR

MONITOR je specializovaný informační portál Ministerstva financí, který umožňuje veřejnosti volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy. Prezentované informace pocházejí ze systému Státní pokladny (IISSP – Integrovaný informační systém státní pokladny) a Centrálního systému účetních informací (CSÚIS) a jsou čtvrtletně aktualizovány.

Rozpočet města

2024

Rozpočtové opatření č. 1/2024
Rozpočet města na rok 2024

2023

Rozpočtové opatření č. 4/2023
Rozpočtové opatření č. 3/2023
Rozpočtové opatření č. 2/2023
Rozpočtové opatření č. 1/2023
Rozpočet města na rok 2023

2022

Rozpočtové opatření č. 5/2022
Rozpočtové opatření č. 4/2022
Rozpočtové opatření č. 3/2022
Rozpočtové opatření č. 2/2022
Rozpočtové opatření č. 1/2022
Rozpočet města na rok 2022

2021

Rozpočtové opatření č. 5/2021
Rozpočtové opatření č. 4/2021
Rozpočtové opatření č. 3/2021
Rozpočtové opatření č. 2/2021
Rozpočtové opatření č. 1/2021
Rozpočet města na rok 2021

2020

Rozpočtové opatření č. 6/2020
Rozpočtové opatření č. 5/2020
Rozpočtové opatření č. 4/2020
Rozpočtové opatření č. 3/2020
Rozpočtové opatření č. 2/2020
Rozpočtové opatření č. 1/2020
Rozpočet města na rok 2020

2019

2018

2017

Rozpočtové opatření č. 5/2017
Rozpočtové opatření č. 4/2017
Rozpočtové opatření č. 3/2017
Rozpočtové opatření č. 2/2017
Rozpočtové opatření č. 1/2017
Rozpočet města na rok 2017

2016

Rozpočtové opatření č. 4/2016
Rozpočtové opatření č. 3/2016
Rozpočtové opatření č. 2/2016
Rozpočtové opatření č. 1/2016
Rozpočet města na rok 2016

 

Střednědobý výhled rozpočtu 2023 - 2028

 

Závěrečný účet města Janské Lázně za rok 2023

Závěrečný účet města

Auditní zpráva

FIN 12/2023

Příloha město

Rozvaha město

Výkaz zisku a ztrát město

Inventarizační zpráva

Výkaz zisku a ztrát PO

Příloha PO

Rozvaha PO

Zveřejněno na úřední desce úřadu a elektronické úřední desce.
Vyvěšeno: 
Sejmuto: 
Závěrečný účet schválen ZM dne: 

Závěrečný účet města Janské Lázně za rok 2022  

Závěrečný účet města

Auditní zpráva

FIN 12/2022

Příloha město

Rozvaha město

Výkaz zisku a ztrát město

Inventarizační zpráva

Výkaz zisku a ztrát PO

Příloha PO

Rozvaha PO

Zveřejněno na úřední desce úřadu a elektronické úřední desce.
Vyvěšeno: 21.06.2023
Sejmuto: 
Závěrečný účet schválen ZM dne: 19.06.2023

Závěrečný účet města Janské Lázně za rok 2021 

Závěrečný účet města

Auditní zpráva

FIN 12/2021

Příloha město

Rozvaha město

Výkaz zisku a ztrát město

Inventarizační zpráva

Výkaz zisku a ztrát PO

Příloha PO

Rozvaha PO

Zveřejněno na úřední desce úřadu a elektronické úřední desce.
Vyvěšeno: 16.06.2022
Sejmuto: 29.06.2023
Závěrečný účet schválen ZM dne: 13.06.2022

Závěrečný účet města Janské Lázně za rok 2020

Závěrečný účet města

Auditní zpráva

Rozvaha město

Příloha město

Výkaz zisku a ztrát město

FIN 12/2020

Inventarizační zpráva

Rozvaha PO

Výkaz zisku a ztrát PO

Příloha PO

Zpráva o hospodaření PO

Zveřejněno na úřední desce úřadu a elektronické úřední desce.
Vyvěšeno: 23.06.2021
Sejmuto: 17.06.2022
Závěrečný účet schválen ZM dne: 21.06.2021

Závěrečný účet města Janské Lázně za rok 2019

Závěrečný účet města

Auditní zpráva

Rozvaha město

Příloha město

Výkaz zisku a ztrát město

FIN 12/2019

Inventarizační zpráva

Rozvaha PO

Výkaz zisku a ztrát PO

Příloha PO

Zpráva o hospodaření PO

Zveřejněno na úřední desce úřadu a elektronické úřední desce.
Vyvěšeno: 01.07.2020
Sejmuto:  22.06.2021
Závěrečný účet schválen ZM dne: 29.06.2020

Závěrečný účet města Janské Lázně za rok 2018

Závěrečný účet města

Auditní zpráva

Rozvaha město

Příloha město

Výkaz zisku a ztrát město

FIN 12/2018

Inventarizační zpráva

Rozvaha PO

Výkaz zisku a ztrát PO

Příloha PO

Zpráva o hospodaření PO

Zpráva o kontrolách PO

Zveřejněno na úřední desce úřadu a elektronické úřední desce.
Vyvěšeno: 03.07.2019
Sejmuto:  02.07.2020
Závěrečný účet schválen ZM dne 24.06.2019

Závěrečný účet města Janské Lázně za rok 2017

Závěrečný účet města

Auditní zpráva

Rozvaha město

Příloha město

Výkaz zisku a ztrát město

Pohyb majetku

FIN 12/2017

Inventarizační zpráva

Rozvaha PO

Výkaz zisku a ztrát PO

Příloha PO

Zpráva o hospodaření

Zveřejněno na úřední desce úřadu a elektronické úřední desce.
Vyvěšeno: 07.06.2018
Sejmuto:  25.06.2019
Závěrečný účet schválen ZM dne 04.06.2018

 

Závěrečný účet města Janské Lázně za rok 2016

Závěrečný účet města

Auditní zpráva

Rozvaha město

Příloha město

Výkaz zisku a ztrát město

Přehled o peněžních tocích

FIN 12/2016

Rozvaha PO

Výkaz zisku a ztrát PO

Příloha PO

Zpráva o hospodaření

Zveřejněno na úřední desce úřadu a elektronické úřední desce.
Vyvěšeno: 26.05.2017
Sejmuto:  13.06.2017
Závěrečný účet schválen ZM dne 12.06.2017

Závěrečný účet města Janské Lázně za rok 2015

Závěrečný účet města

Auditní zpráva

Rozvaha město

Příloha město

Výkaz zisku a ztrát město

Pohyb majetku

Přehled o peněžních tocích

FIN 12/2015

Rozvaha PO

Výkaz zisku a ztrát PO

Příloha PO

Zpráva o hospodaření

Zveřejněno na úřední desce úřadu a elektronické úřední desce.
Vyvěšeno: 26.05.2016
Sejmuto:  14.06.2016
Závěrečný účet schválen ZM dne 13.06.2016