Rozpočet a hospodaření

Rozpočet a výkazy města přehledně a odkudkoli online aplikace MONITOR

MONITOR je specializovaný informační portál Ministerstva financí, který umožňuje veřejnosti volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy. Prezentované informace pocházejí ze systému Státní pokladny (IISSP – Integrovaný informační systém státní pokladny) a Centrálního systému účetních informací (CSÚIS) a jsou čtvrtletně aktualizovány.

Závěrečný účet města Janské Lázně za rok 2020

Závěrečný účet města

Auditní zpráva

Rozvaha město

Příloha město

Výkaz zisku a ztrát město

FIN 12/2020

Inventarizační zpráva

Rozvaha PO

Výkaz zisku a ztrát PO

Příloha PO

Zpráva o hospodaření PO

Zveřejněno na úřední desce úřadu a elektronické úřední desce.
Vyvěšeno: 23.06.2021
Sejmuto: 
Závěrečný účet schválen ZM dne: 21.06.2021

Závěrečný účet města Janské Lázně za rok 2019

Závěrečný účet města

Auditní zpráva

Rozvaha město

Příloha město

Výkaz zisku a ztrát město

FIN 12/2019

Inventarizační zpráva

Rozvaha PO

Výkaz zisku a ztrát PO

Příloha PO

Zpráva o hospodaření PO

Zveřejněno na úřední desce úřadu a elektronické úřední desce.
Vyvěšeno: 01.07.2020
Sejmuto:  22.06.2021
Závěrečný účet schválen ZM dne: 29.06.2020

Závěrečný účet města Janské Lázně za rok 2018

Závěrečný účet města

Auditní zpráva

Rozvaha město

Příloha město

Výkaz zisku a ztrát město

FIN 12/2018

Inventarizační zpráva

Rozvaha PO

Výkaz zisku a ztrát PO

Příloha PO

Zpráva o hospodaření PO

Zpráva o kontrolách PO

Zveřejněno na úřední desce úřadu a elektronické úřední desce.
Vyvěšeno: 03.07.2019
Sejmuto:  02.07.2020
Závěrečný účet schválen ZM dne 24.06.2019

Závěrečný účet města Janské Lázně za rok 2017

Závěrečný účet města

Auditní zpráva

Rozvaha město

Příloha město

Výkaz zisku a ztrát město

Pohyb majetku

FIN 12/2017

Inventarizační zpráva

Rozvaha PO

Výkaz zisku a ztrát PO

Příloha PO

Zpráva o hospodaření

Zveřejněno na úřední desce úřadu a elektronické úřední desce.
Vyvěšeno: 07.06.2018
Sejmuto:  25.06.2019
Závěrečný účet schválen ZM dne 04.06.2018

 

Závěrečný účet města Janské Lázně za rok 2016

Závěrečný účet města

Auditní zpráva

Rozvaha město

Příloha město

Výkaz zisku a ztrát město

Přehled o peněžních tocích

FIN 12/2016

Rozvaha PO

Výkaz zisku a ztrát PO

Příloha PO

Zpráva o hospodaření

Zveřejněno na úřední desce úřadu a elektronické úřední desce.
Vyvěšeno: 26.05.2017
Sejmuto:  13.06.2017
Závěrečný účet schválen ZM dne 12.06.2017

Závěrečný účet města Janské Lázně za rok 2015

Závěrečný účet města

Auditní zpráva

Rozvaha město

Příloha město

Výkaz zisku a ztrát město

Pohyb majetku

Přehled o peněžních tocích

FIN 12/2015

Rozvaha PO

Výkaz zisku a ztrát PO

Příloha PO

Zpráva o hospodaření

Zveřejněno na úřední desce úřadu a elektronické úřední desce.
Vyvěšeno: 26.05.2016
Sejmuto:  14.06.2016
Závěrečný účet schválen ZM dne 13.06.2016