Školní hřiště ZŠ a MŠ

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka herních prvků na dětské hřiště dle zadávací dokumentace,v souladu s technickou specifikací (multifunkční sestava - loď, pružinová houpadla, zastínění pískoviště).

Město požádalo v roce 2016 o poskytnutí dotace z programu 11781 - Podpora rozvoje regionů poslytovatelem Ministerstvem pro místní rozvoj

Výše podpory:  218.178 Kč

Zhotovitel vybraný na základě výběrového řízení:

TR Antoš s. r. o., IČ: 481 52 587

Předpokládaná hodnota 312.000 Kč vč. DPH

Vysoutěžená cena díla: 311.684 Kč s DPH

Termín zahájení prací: 01.09.2016

Termín dokončení prací: 30.09.2016