Snížení světelného znečištění – Janské Lázně – realizace I. etapy

Druh: veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

Předmět je: rekonstrukce veřejného osvětlení podél silnice III/2961, výměna 31 ks svítidel včetně sloupů, kabelového vedení a dvou rozvaděčů v úseku od křižovatky u čp. 38 (Janský dvůr) až po dělící ostrůvek centrálního parkoviště, naproti čp. 343 (Hotel U Kabinky) v délce 727 m.

Město požádalo v roce 2018 o poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Národního programu životního prostředí.

Výše podpory:  1.852.595 Kč  (85%)

 

Termín uvedení do trvalého provozu:

Nejzazší termín realizace: 2020

Termín předložení ZVA: 

Zhotovitel vybraný na základě výběrového řízení: Tlachač s.r.o., IČ: 03505847

Předpokládaná hodnota:  2.179.526 Kč včetně DPH 

Vysoutěžená cena díla:  1.985.494,80 Kč bez DPH (2.402.448,70 Kč s DPH)

Termín zahájení prací: 01.04.2020

Termín dokončení prací: 15.12.2020