Staré dobré lázeňské cesty

Druh: veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku

Předmětem zakázky je vytvoření 4 naučných okruhů vedoucích po stávajících veřejně přístupných komunikacích v katastru města Janské Lázně v délce cca 23 km, doplněné o 10 tematických zastavení (pointů). Na jednotlivých pointech budou interaktivní prvky, infopanely a odpočinková místa. Zároveň bude instalováno 29 směrovníků a vyrobeno 10 map na infotabulích.

Město požádalo v roce 2015 o poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR, podpora obcí ležících v regionech národních parků.

Výše podpory:  (%)

Zhotovitel vybraný na základě výběrového řízení:

GRAS SPOL s. r. o. IČ: 259 93 020

Předpokládaná hodnota: 1 231 000 Kč s DPH

Vysoutěžená cena díla: 1.219.800 Kč s DPH

Termín zahájení prací: 01.05.2016

Termín dokončení prací: 15.12.2016

 

MĚSTO JANSKÉ LÁZNĚ OBDRŽELO V ROCE 2019 PODPORU KRÁLOVEHRADECKÉHO KRAJE FORMOU DOTACE NA INDIVIDUÁLNÍ ÚČEL

NÁZEV PROJEKTU: „STARÉ DOBRÉ LÁZEŇSKÉ CESTY – DOPLNĚNÍ INFRASTRUKTURY“

REALIZOVÁNO ZA FINANČNÍ PODPORY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE