Stavba 21 odstavných stání

Druh: veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

Předmět je vybudování odstavné plochy navazující na 2 naučné stezky. realizací vznikne 21 nových parkovacích míst v blízkosti centra města.

Město požádalo v roce 2017 o poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Národního programu životního prostředí.

Výše podpory:  1.000.000 Kč (44,7 %)

Dále město požádalo o dotaci Královéhradecký kraj, který poskytl dotaci ve výši 1.100.000 Kč.

Termín uvedení do trvalého provozu: 31.12.2018

Nejzazší termín realizace: 31.12.2020

Termín předložení ZVA: 31.03.2019

Zhotovitel vybraný na základě výběrového řízení: Tlachač s.r.o., IČ: 035 05 847 

Předpokládaná hodnota: 2.236.893 Kč s DPH

Vysoutěžená cena díla: 2.309.649,06 Kč bez DPH (2.794.675,36 Kč s DPH)

Termín zahájení prací: 15.04.2019

Termín dokončení prací: 30.11.2019