Stavební úpravy prostor v čp. 274 - přesunutí pošty (2024)

Druh: veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

Předmět je: provedení stavebních úprav v čp. 274 - přesunutí pošty (nová okna, dveře, elektroinstalace, rozvody vytápění, úprava povrchů, podlahy, bourání, instalace přepážky, atd.)

Vybraný zhotovitel:  Tlachač s.r.o., IČ: 03505847

Cena díla: 1.071.847,12 Kč s DPH

Termín plnění: od 01.01.2024 do 31.03.2024

Termín předání díla: do 31.03.2024