Svozové vozidlo BRKO

Prioritní osa: 4 - Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží
Výzva: 64. výzva OPŽP

Realizace akce: do 15.12.2015

Dodavatel na základě výběrového řízení: Fa Rene a.s.

Cena včetně DPH:2.371.600 Kč

Termín dodání: 15.10.2015

Dodávka obsahuje: nákladní automobil, kontejnerový nosič hákový, vanový kontejner, síť na kontejner