Třístranný sklápěč s posypem

Druh:  veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku

Předmět je: nákup třístranného sklápěče s posypem

Dodavatel: TomiTruck s.r.o., IČ: 03527069

Cena: 1.469.776 Kč s DPH

Termín plnění: do 60 dnů od podpisu smlouvy, čekáme na dodání (konec června 2024).