Úpravy jídelny základní a mateřské školy v Janských Lázních (2024)

Druh: veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

Předmět je: úprava školní jídelny

Na stavební úpravy město získalo dotaci z dotačního fondu Královéhradeckého kraje ve výši 358.000 Kč. Občanská vybavenost, veřejná prostranství a infrastruktura.

Dodavatel:   

Cena: 

Termín realizace: do 30.11.2024

Termín předání díla