Úpravy jídelny základní a mateřské školy v Janských Lázních (2024)

Druh: veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

Předmět je: úprava školní jídelny

Na stavební úpravy město získalo dotaci z dotačního fondu Královéhradeckého kraje ve výši 358.000 Kč. Občanská vybavenost, veřejná prostranství a infrastruktura.

Dodavatel:   Kalin, s.r.o., IČ: 25607782

Cena: 898.692,12 Kč s DPH

Termín realizace: od 01.07.2024 do 23.08.2024

Termín předání díla: 23.08.2024