VO Janské Lázně II. etapa - ul. Rekreační a Lyžařská, Janské Lázně a VO III. etapa centrální parkoviště (2021-2022)

Druh: veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

Předmět je: rekonstrukce veřejného osvětlení v ulicích Rekreační a Lyžařská v celkové délce 832 m, výměna 26 bezpaticových osvětlovacích stožárů výšky 6m, LED svítidel 2000K a 2 rozvaděčů, vše na pozemcích ve vlastnictví města Janské Lázně v rámci etapy II. a rekonstrukce veřejného osvětlení Centrálního parkoviště, výměna 22 ks svítidel, LED, 2700K, režim autonomního stmívání, 5 okruhů kabelového vedení o celkové délce 1860 m v rámci etapy III.

Město požádalo v roce 2018 a v roce 2019 o poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Národního programu životního prostředí.

Výše podpory:  3.780.000 Kč (85 %)

 

Termín uvedení do trvalého provozu:

Nejzazší termín realizace: 30.06.2022

Termín předložení ZVA: 

Zhotovitel vybraný na základě výběrového řízení:

Předpokládaná hodnota: 4.451.000 Kč s DPH

Vysoutěžená cena díla:                 Kč bez DPH ( Kč s DPH)

Termín zahájení prací: 15.05.2020

Termín dokončení prací: 31.08.2021