VO Janské Lázně II. etapa - ul. Rekreační a Lyžařská, Janské Lázně a VO III. etapa centrální parkoviště (2020-2021)

Druh: veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

Předmět je: rekonstrukce veřejného osvětlení v ulicích Rekreační a Lyžařská v celkové délce 832 m, výměna 26 bezpaticových osvětlovacích stožárů výšky 6m, LED svítidel 2000K a 2 rozvaděčů, vše na pozemcích ve vlastnictví města Janské Lázně v rámci etapy II. a rekonstrukce veřejného osvětlení Centrálního parkoviště, výměna 22 ks svítidel, LED, 2700K, režim autonomního stmívání, 5 okruhů kabelového vedení o celkové délce 1860 m v rámci etapy III.

Město požádalo v roce 2019 žádost o poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Národního programu životního prostředí.

Výše podpory:  3.780.000 Kč (85 %)

Nejzazší termín realizace: 30.06.2022

Termín předložení ZVA: 

Zhotovitel vybraný na základě výběrového řízení:  Tlachač s.r.o., IČ: 03505847 

Předpokládaná hodnota: 4.451.000 Kč s DPH

Vysoutěžená cena díla:  4.489.723 Kč bez DPH (5.372.064,83 Kč s DPH)

Termín zahájení prací: 15.05.2020

Termín dokončení prací: 31.08.2021

  • etapa II. zahájení 01.03.2021, dokončení do 31.08.2021, Janské Lázně, ulice Rekreační a Lyžařská
  • etapa III. v dílčích etapách, od 15.5.2020 do 14.6.2020 a od 16.9.2020 do 20.11.2020, centrální parkoviště na p.p.č. 172/1 k.ú. Č.H.