VO Janské Lázně II. etapa - ul. Rekreační a Lyžařská, Janské Lázně

Druh: veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

Předmět je výměna a rekonstrukce veřejného osvětlení v rámci které bude vyměněno 26 ks světelných zdrojů a svítidel.

Město požádalo v roce 2018 o poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Národního programu životního prostředí.

Výše podpory:  1.816.267 Kč (84,2 %)

 

Termín uvedení do trvalého provozu:

Nejzazší termín realizace: 30.06.2022

Termín předložení ZVA: 30.11.2021

Zhotovitel vybraný na základě výběrového řízení:

Předpokládaná hodnota: 2.157.373 Kč

Vysoutěžená cena díla:                 Kč bez DPH ( Kč s DPH)

Termín zahájení prací:

Termín dokončení prací: