VO Janské Lázně IV. etapa - Krkonošská 1. úsek (2022)

Druh: veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

Předmět je: rekonstrukce veřejného osvětlení v ulicí Krkonošská 1. úsek

Město požádalo v roce 2020 žádost o poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Národního programu životního prostředí.

Výše podpory:   1 732 309,75 Kč (85 %)

Nejzazší termín realizace: 

Termín předložení ZVA: 31.01.2024

Zhotovitel vybraný na základě výběrového řízení:  Tlachač s.r.o., IČ: 03505847

Vysoutěžená cena díla: 2.303.749,02 Kč s DPH

Termín zahájení prací: 01.03.2022

Termín dokončení prací: 31.10.2022