VO Janské Lázně IV. etapa - lokalita Horní promenáda

Druh: veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

Předmět je: rekonstrukce veřejného osvětlení v ulicí Horní promenáda

Město požádalo v roce 2020 žádost o poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Národního programu životního prostředí.

Výše podpory:  1.274.249,37 Kč (85 %)

Nejzazší termín realizace: 

Termín předložení ZVA: 31.01.2024

Zhotovitel vybraný na základě výběrového řízení:  

Předpokládaná hodnota: 

Vysoutěžená cena díla: 

Termín zahájení prací: 01.04.2022

Termín dokončení prací: 15.12.2022