VO Janské Lázně IV. etapa - lokalita Horní promenáda

Druh: veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

Předmětem je: rekonstrukce veřejného osvětlení v ulicí Horní promenáda, bude vyměněno 17 svítidel

Město požádalo v roce 2020 žádost o poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Národního programu životního prostředí.

Výše podpory:  1.274.249,37 Kč (85 %)

Nejzazší termín realizace: 

Termín předložení ZVA: 31.01.2024

Zhotovitel vybraný na základě výběrového řízení:  Tlachač s.r.o., IČ: 03505847

Vysoutěžená cena díla: 1.411.234,72 Kč s DPH

Termín zahájení prací: 01.03.2023

Termín dokončení prací: 31.10.2023