Vodovod a kanalizace Zlatá vyhlídka

,,VODOVOD A KANALIZACE ZLATÁ VYHLÍDKA - JANSKÉ LÁZNĚ"

Program Královéhradeckého kraje: Rozvoj infrastruktury v oblasti vodního hospodářství obcí do 2000 obyvatel

(projekt obsahuje připojení jednotlivých objektů v lokalitě Zlatá vyhlídka na vodovod a kanalizaci)

Vodovod: 1.281.441 Kč

Kanalizace: 3.179.092 Kč

Přípojka elektro: 152.659 Kč

Ostatní náklady: 756.000 Kč

Celkem s DPH: 6.443.030 Kč

Doba realizace: 01.07.2012 - 20.05.2013

Poskytnutá dotace na vodovod ve výši 1.300.000 Kč

Poskytnutá dotace na kanalizaci ve výši 2.700.000 Kč

Zhotovitel stavby: společnost Z&D stavby, s.r.o., IČ: 27488055.

Smlouva o dílo uzavřena dne 27.03.2012

Ukončení projektu: 31.05.2013

Projekt je ukončen.