Vyhlášky

OZV č. 6/2023 o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města   příloha

OZV č. 5/2023 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství    příloha

OZV č. 4/2023 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

OZV č. 3/2023 o místním poplatku ze psů

OZV č. 2/2023 o místním poplatku z pobytu

OZV č. 1/2023 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí

OZV č. 1/2022 o regulaci používání zábavní pyrotechniky a hlučných činností

Příloha č. 1    Příloha č. 2    Příloha č. 3    Příloha č. 4

OZV č. 3/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

OZV č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

OZV č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu 

OZV č. 6/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství   Příloha

OZV č. 3/2019 o místním poplatku ze psů

OZV č. 2/2019 o místním poplatku za povolení k vjezdu              příloha            pravidla pro vydání povolení

OZV č. 2/2017 o nočním klidu

OZV č. 1/2014 o ochraně a údržbě veřejné zeleně ve městě Janské Lázně

OZV č. 1/2012 o zákazu konzumace alkoholických nápojů    Příloha

OZV č. 2/2010 o místním poplatku za výherní hrací přístroj

OZV č. 6/2009 o zajištění čistoty v souvislosti s chovem psů Příloha č. 1

OZV č. 5/2009 zákaz některých druhů paliv                   

OZV č. 4/2009 zákaz spalování suchých rostlinných materiálů Příloha č. 1

OZV č. 01/2008 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí - zrušena OZV č. 1/2023

OZV 01/2007 požární řád