Workout - pohyb pro všechny

Druh: veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku

Předmět je: dodávka venkovních posilovacích strojů včetně dopravy, montáže, drobných zemních a stavebních prací. Součástí dodávky bude:

-  7 strojů (včetně stroje pro hendikepované), které disponují certifikátem o shodě s příslušnými základními bezpečnostními požadavky a nařízeními vlády, tj. nařízení vlády NV 173/97 Sb. ve znění pozdějších předpisů, NV č. 178/1997 Sb., č. 170/1997 Sb. a č. 81/1999 Sb. a dle souvisejících předpisů a jsou v souladu s ČSN EN 16630 – Trvale instalované fitness vybavení pro venkovní použití – Obecné požadavky a metody zkoušení, použitý materiál stroje je v případě strojů Fe trubka o síle stěny min 4 mm a v případě stojanu fe trubka o síle stěny 5 mm, vše ošetřeno práškovou barvou, případně pozinkováním detailů. Podrobná specifikace požadavků na stroje (včetně RAL), zemní a stavební práce bude specifikována v zadávací dokumentaci.

- bezpečnostní kryty

- kotvení strojů

- doprava na místo

- výkopové práce pro usazení strojů

- kompletní betonáž + uchycení strojů (včetně materiálu)

- úprava povrchu po výkopových pracích

- info tabule na posilovacím stroji (bezpečnostní + cvičební pokyny)

- vytvoření propojovací cesty (zemní práce)

- materiál na propojovací cestu (obruby, štěrk)

- opatření proti sesunu výkopů (gabiony, palisády)

Město požádalo v roce 2016 o poskytnutí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj v rámci dotačního programu 11781 Podpoa rozvoje regionů.

Výše podpory:  398.348 Kč

 

Zhotovitel vybraný na základě výběrového řízení:

METAL PRO INDISTRY s.r.o. IČ: 03693821

Předpokládaná hodnota: 470.000 Kč bez DPH

Vysoutěžená cena díla: 469.499 Kč bez DPH, 568.094 Kč s DPH

Termín zahájení prací: 01.07.2017

Termín dokončení prací: 31.08.2017