Zkvalitnění pěšího propojení autobusového terminálu a lanovky Janské Lázně (2020-2021)

Druh: veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

Předmět je rekonstrukce chodníku vedoucího centrem Janských Lázní o délce 631 bm.

Město požádalo v roce 2019 o poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Národního programu životního prostředí.

Výše podpory:  1.350.815 Kč (85 %)

 

Termín uvedení do trvalého provozu:

Nejzazší termín realizace: 30.06.2022

Termín předložení ZVA:

Zhotovitel vybraný na základě výběrového řízení:

Předpokládaná hodnota: 1.688.776 Kč

Vysoutěžená cena díla:                 Kč bez DPH ( Kč s DPH)

Termín zahájení prací:

Termín dokončení prací: