Karta hosta

KRAJINA POD SNĚŽKOU

Připravovaný projekt KARTY HOSTA a KARTY OBČANA byl zahájen v červnu 2022 testovacím provozem v obcích Trutnov, Mladé Buky a Žacléř. Vše jde podle plánu a tak se na kartu můžete v Janských Lázních těšit již tuto zimu. Hlavním cílem je podpora udržitelného cestovního ruchu ve východních Krkonoších. Ubytovatelům sjednotí reporty pro cizineckou policii, statistický úřad a obecní úřady do jednoho online formuláře. Každému turistovi, který v regionu zůstane alespoň jednu noc, pak mohou ubytovatelé vydat Kartu hosta. Karta hosta bude sloužit k čerpání výhod na turistických atraktivitách a je nástrojem, který pomáhá s distribucí lidí v území a čase.

Spouštěný systém bude doplněn o nové webové stránky, profily na sociálních sítích a printové materiály, které budou informovat o všem co se v regionu děje a co jim region nabízí. Tyto materiály budou využívat novou vizuální identitu, která byla pro Krajinu pod Sněžkou vytvořena. Vizuální identita vychází z Muttichových němých značek, respektuje jejich historickou podobu a doplňuje tento koncept o nové symboly, které vytvářejí vizuál destinace Krajina pod Sněžkou. Celé řešení je také tzv. proof of concept projektu eTurista, který by měl zdigitalizovat veřejnou správu v oblasti cestovního ruchu v celé republice.

KARTA OBČANA přinese nové zvýhodnění pro trvale žijící občany Janských Lázní. Kartu si budete moci vyzvednout na městském úřadě, a to jak ve fyzické podobě, tak i v elektronické podobě QR kódu, který si stáhnete do svého telefonu. Kartu občana si můžete vyzvednout od 01.12.2022 na Městském úřadě Janské Lázně, a to jak ve fyzické podobě, tak i v elektronické podobě QR kódu, který si stáhnete do svého telefonu. Podmínkou je předložení platného dokladu totožnosti potvrzující adresu trvalého bydliště.

Karta hosta:

https://www.krajinapodsnezkou.cz/karta-hosta/#maingoals

Karta občana:

https://www.krajinapodsnezkou.cz/karta-obcana/#maingoals

Nabídka se stále rozšiřuje a tu v rámci aplikace aktualizujeme.

Město Janské Lázně je zakládajícím členem spolku Krajina pod Sněžkou, z.s., společně s dalšími obcemi a městy. Zastupitelstvo města schválilo vstup do spolku dne 21.06.2021. 

Podrobnosti o projektu naleznete na www.krajinapodsnezkou.cz a www.vychodnikrkonose.cz