Kontaktní osoba: Jaroslava Berková, +420 499 875 101, berkova@janske-lazne.cz

Výkaz poplatků z pobytu - ubytovatel poprvé předloží za 1. čtvrtletí 2020 do 10.04.2020

Ohlášení k poplatku z pobytu

Přiznání k místnímu poplatku ze psů

Informace pro ubytovatele: Od 01.01.2020 došlo ke změně. Je zavedený nový poplatek z pobytu namísto z ubytovací kapacity a za lázeňský a rekreační pobyt. Sazba činí  21 Kč za každý započatý den pobytu s výjimkou dne počátku pobytu. Poplatek neplatí osoby mladší 18 let a další osoby uvedené v čl. 8 obecně závazné vyhlášky č. 4/2019. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OZV č. 3/2019 o místním poplatku ze psů

OZV č. 4/2019 o místním poplatku z pobytu

OZV č. 6/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství   příloha