Kontaktní osoba: Jaroslava Berková, +420 499 875 101, berkova@janske-lazne.cz

Výkaz poplatků z ubytovací kapacity a lázeňský a rekreační pobyt

Přiznání k místnímu poplatku ze psů

Informace pro ubytovatele: Od 01.01.2020 dojde ke změně. Bude zavedený nový poplatek z pobytu namísto z ubytovací kapacity a za lázeňský a rekreační pobyt. Sazba bude činit 21 Kč za každý započatý den pobytu s výjimkou dne počátku pobytu. Poplatek nebudou platit osoby mladší 18 let. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OZV č. 3/2010 o místním poplatku ze psů

OZV č. 2/2016 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství