Kontaktní osoby: Miroslav Císař, tel. 603 204 848, ts@janske-lazne.cz, Jaroslava Berková, tel. 499 875 101, berkova@janske-lazne.cz

K 1. 1. 2022 připravujeme změnu systému - sledujte informace v aktualitách !!

Ceny 2021:

SVOZ Z POPELNICE 110 l, 120 l

pouze paušální známky:

         52 svozů za rok   (zelená známka)                           2.080 Kč

         (svoz 1 x týdně)

SVOZ Z KONTEJNERŮ 1100 l:

Svoz provádí TRANSPORT Trutnov s.r.o. na základě uzavřených smluv s jednotlivými žadateli.

SVOZ  PYTLŮ

pytel 120 l  (pytel označený TRANSPORT s.r.o.)                   77 Kč

Známky se prodávají na městském úřadě (leden - duben), pytle se prodávají na městském úřadě po celý rok,  smlouvy na kontejnery si uzavírá každý samostatně se společností TRANSPORT Trutnov s.r.o.

 

Recyklujte na 100 %

 

JAK SPRÁVNĚ TŘÍDIT ODPAD:

Co patří a co nepatří do tříděného odpadu

KAM S ODPADEM?

Fyzické osoby – občané

-        Směsný komunální odpad – pro likvidaci využijte popelnice nebo kontejnery s roční známkou nebo jednorázové pytle (jak známky, tak i pytle k zakoupení na MěÚ /roční známky do 30.04./, nebo u společnosti Transport Trutnov, s.r.o.). Popelnice a kontejnery s komunálním odpadem jsou vyváženy každou středu spol. Transport Trutnov, s.r.o.

-        Velkoobjemový komunální odpad (to je to, co patří do popelnice, ale nevejde se tam) – je možné odevzdat zdarma při jarním a podzimním svozu odpadu.

-        Plasty + nápojové kartony (TetraPak) - využívejte zdarma žluté kontejnery na tříděný odpad.

-        Papír – využívejte zdarma modré kontejnery na tříděný odpad.

-        Sklo – využívejte zdarma nádoby na sklo (zelené nebo bílé zvony).

-        Kovové obaly – využívejte zdarma černé kontejnery se šedým víkem na tříděný odpad.

-        Železný odpad – je možné zdarma odhazovat do nádoby v areálu TS (za Kavkazem).

-        Biologicky rozložitelný komunální odpad BRKO (tím je myšleno: posekaná tráva, větve, listí, seno, odumřelé rostliny atp.) – v období od dubna do konce října je tento typ odpadu možné zdarma odhazovat do kontejneru v areálu TS (za Kavkazem). Nově také každé pondělí probíhají až do konce listopadu svozy vaků s BRKO. Vaky lze zakoupit na MěÚ za 140 Kč.

-        Elektrospotřebiče – drobné elektro spotřebiče a použité baterie je možné vhazovat zdarma do E-boxu u vchodu do MěÚ, větší do E-domku v areálu TS (za Kavkazem).

-        Použitý textil – je možné zdarma vhazovat do kontejneru v areálu TS (za Kavkazem) a do kontejneru na sídlišti Na Sluneční stráni.

-        Nebezpečný odpad – je možné odevzdávat při jarním a podzimním svozu odpadů.

-        Jedlý olej a tuky z domácností – je možné zdarma nalít do označeného barelu nebo vhodit v PET lahvi do označené sběrné nádoby v areálu TS (za Kavkazem).

 

Sběrné nádoby na papír, plast, sklo a kovové obaly jsou umístěny v ulicích Lyžařská (u penzionu Protěž, v zimním období před penzionem Kamínek), Modrokamenná (u Horského dvora), Lesní (u Švýcarského dvora a u Merkuru), Krkonošská (u autobusové zastávky Zátiší), Lázeňská (u čp. 36), Na Sluneční stráni (na sídlišti) a v areálu technických služeb (u Kavkazu).

 

Právnické osoby – podnikatelé a OSVČ

-        Jsou povinni postupovat podle zákona o odpadech.

-        Po uzavření smlouvy s městem Janské Lázně o přistoupení k systému nakládání s odpadem je možné tříděný odpad (papír, plast, sklo) odevzdávat do nádob na tříděný odpad v areálu TS (za Kavkazem). Cena: 1 komodita/1 měsíc/100 Kč bez DPH.