Kontaktní osoby: Miroslav Císař, tel. 603 204 848, ts@janske-lazne.cz, správce poplatku Taťána Vláčilová, tel. 499 875 101, pokladna@janske-lazne.cz

K 1. 1. 2022 došlo ke změně systému!!    V roce 2024 zůstává vše jako v roce 2022 a 2023!

OZV č. 4/2023 - místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci (platný od 01.01.2024)

OZV č. 2/2021 - systém odpadového hospodářství

OZV č. 3/2021 - místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci (platný do 31.12.2023)

Tiskopis k ohlášení poplatku, ke změně, k ukončení - zde

Svozový kalendář pro rok 2024 - zde

Ceny na rok 2024 - četnost svozů 1x 14 dní (26 svozů za rok), cena 0,60 Kč/l odpadu, velikost nádoby si zvolí každý sám

Nádoba 80 l - 1 248 Kč

Nádoba 110 l (plechová) - 1 716 Kč

Nádoba 120 l (plastová) - 1 872 Kč

Nádoba 240 l - 3 744 Kč

Nádoba 1100 l - 17 160 Kč

Nemovitosti celoročně mimo svozovou trasu - pytel 120 l - 12 ks za 864 Kč

Možnost přikoupení pytlů (pouze s ohlášeným/uhrazeným poplatkem na příslušný kalendářní rok a max. 5 ks  za rok)

Stanoviště odpadových nádob na komunální odpad v Lyžařské ulici v zimním období

Výše poplatku se stanovuje podle objednaného objemu svozových nádob, u neobydlených nemovitostí nebo nemovitostí bez odpadní nádoby je vyhláškou stanoven minimální objem, ze kterého je poplatek vypočten. Za litr objednané kapacity odpadové nádoby (popelnice) měsíčně se platí 0,60 Kč. Novinkou je, že poplatek se platí i z prázdné nemovitosti nebo nemovitosti, která neužívá odpadovou nádobu, a to za 60 l měsíčně za neobydlenou nemovitost, což činí 432 Kč na rok.

Nemovitosti celoročně mimo svozovou trasu (stanovené usnesením rady města. Tyto nemovitosti budou odkládat označené pytle do kontejneru v areálu technických služeb u Kavkazu (kontejner je umístěn u druhé vjezdové brány do areálu).

Sběrné nádoby na papír, plast, sklo a kovové obaly jsou umístěny v ulicích Lyžařská (u penzionu Protěž, v zimním období před penzionem Kamínek), Modrokamenná (u Horského dvora, v zimním období před penzionem Kamínek), Lesní (u Švýcarského dvora), Krkonošská (u autobusové zastávky Zátiší), Lázeňská (u čp. 36), Na Sluneční stráni (na sídlišti) a v areálu technických služeb (u Kavkazu). Stanoviště separovaného odpadu u Merkuru bylo zrušeno dne 22.02.2023 z důvodu neustálého nepořádku a zakládání skládky.

Stanoviště nádob na separovaný odpad - Krkonošská, Na Sluneční stráni, TS

Stanoviště nádob na separovaný odpad - Lyžařská, Modrokamenná, v zimním období Krkonošská

Stanoviště nádob na separovaný odpad - Duncan, Lázeňská

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vytříděný odpad za rok 2022 - osvědčení o úspoře emisí

Informace občanům o komunálních odpadech za rok 2022

Vytříděný odpad za rok 2021 - osvědčení o úspoře emisí

Recyklujte na 100 %

 

JAK SPRÁVNĚ TŘÍDIT ODPAD:

Co patří a co nepatří do tříděného odpadu

 

KAM S ODPADEM?

Fyzické osoby – občané

-        Směsný komunální odpad – pro likvidaci využijte popelnice nebo kontejnery s roční známkou (platba probíhá formou místního poplatku). Popelnice a kontejnery s komunálním odpadem jsou vyváženy každou sudou středu spol. Transport Trutnov, s.r.o.

-        Velkoobjemový komunální odpad (to je to, co patří do popelnice, ale nevejde se tam) – je možné odevzdat zdarma při jarním a podzimním svozu odpadu.

-        Plasty + nápojové kartony (TetraPak) - využívejte zdarma žluté kontejnery na tříděný odpad.

-        Papír – využívejte zdarma modré kontejnery na tříděný odpad.

-        Sklo – využívejte zdarma nádoby na sklo (zelené nebo bílé zvony).

-        Kovové obaly – využívejte zdarma černé kontejnery se šedým víkem na tříděný odpad.

-        Železný odpad – je možné zdarma odhazovat do nádoby v areálu TS (za Kavkazem).

-        Biologicky rozložitelný komunální odpad BRKO (tím je myšleno: posekaná tráva, větve, listí, seno, odumřelé rostliny atp.) – v období od dubna do konce října je tento typ odpadu možné zdarma odhazovat do kontejneru v areálu TS (za Kavkazem). Nově také každé pondělí probíhají až do konce listopadu svozy vaků s BRKO. Vaky lze zakoupit na MěÚ za 140 Kč.

-        Elektrospotřebiče – drobné elektro spotřebiče a použité baterie je možné vhazovat zdarma do E-boxu u vchodu do MěÚ, větší do E-domku v areálu TS (za Kavkazem).

-        Použitý textil – je možné zdarma vhazovat do kontejneru v areálu TS (za Kavkazem) a do kontejneru na sídlišti Na Sluneční stráni.

-        Nebezpečný odpad – je možné odevzdávat při jarním a podzimním svozu odpadů.

-        Jedlý olej a tuky z domácností – je možné zdarma nalít do označeného barelu nebo vhodit v PET lahvi do označené sběrné nádoby v areálu TS (za Kavkazem).

Sběrné nádoby na papír, plast, sklo a kovové obaly jsou umístěny v ulicích Lyžařská (u penzionu Protěž, v zimním období před penzionem Kamínek), Modrokamenná (u Horského dvora, v zimním období před penzionem Kamínek), Lesní (u Švýcarského dvora), Krkonošská (u autobusové zastávky Zátiší), Lázeňská (u čp. 36), Na Sluneční stráni (na sídlišti) a v areálu technických služeb (u Kavkazu). Stanoviště separovaného odpadu u Merkuru bylo zrušeno dne 22.02.2023 z důvodu neustálého nepořádku a zakládání skládky.

 

Právnické osoby – podnikatelé a OSVČ

-        Jsou povinni postupovat podle zákona o odpadech.

-        Po uzavření smlouvy s městem Janské Lázně o přistoupení k systému nakládání s odpadem je možné tříděný odpad (papír, plast, sklo) odevzdávat do nádob na tříděný odpad v areálu TS (za Kavkazem). Cena: 1 komodita/1 měsíc/100 Kč bez DPH.