Kontaktní osoby: Miroslav Císař, tel. 603 204 848, ts@janske-lazne.cz, správce poplatku Taťána Vláčilová, tel. 499 875 101, pokladna@janske-lazne.cz

Vytříděný odpad za rok 2021 - osvědčení o úspoře emisí

K 1. 1. 2022 došlo ke změně systému!!    V roce 2023 zůstává vše jako v roce 2022!

OZV č. 2/2021 - systém odpadového hospodářství

OZV č. 3/2021 - místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

Tiskopis k ohlášení poplatku - zde

Svozový kalendář na rok 2022 - zde    Svozový kalendář pro rok 2023 - zde

Ceny na rok 2023 (platbu prosíme až v roce 2023) - četnost svozů 1x 14 dní (26 svozů za rok), cena 0,60 Kč/l odpadu, velikost nádoby si zvolí každý sám

Nádoba 80 l - 1 248 Kč

Nádoba 110 l (plechová) - 1 716 Kč

Nádoba 120 l (plastová) - 1 872 Kč

Nádoba 240 l - 3 744 Kč

Nádoba 1100 l - 17 160 Kč

Nemovitosti celoročně mimo svozovou trasu - pytel 120 l - 12 ks za 864 Kč

Možnost přikoupení pytlů (pouze s ohlášeným/uhrazeným poplatkem na příslušný kalendářní rok a max. 5 ks  za rok)

Stanoviště odpadových nádob na komunální odpad v Lyžařské ulici v zimním období

Výše poplatku se stanovuje podle objednaného objemu svozových nádob, u neobydlených nemovitostí nebo nemovitostí bez odpadní nádoby je vyhláškou stanoven minimální objem, ze kterého je poplatek vypočten. Za litr objednané kapacity odpadové nádoby (popelnice) měsíčně se platí 0,60 Kč. Novinkou je, že poplatek se platí i z prázdné nemovitosti nebo nemovitosti, která neužívá odpadovou nádobu, a to za 60 l měsíčně za neobydlenou nemovitost, což činí 432 Kč na rok.

Nemovitosti celoročně mimo svozovou trasu (stanovené usnesením rady města. Tyto nemovitosti budou odkládat označené pytle do kontejneru v areálu technických služeb u Kavkazu (kontejner je umístěn u druhé vjezdové brány do areálu).

Sběrné nádoby na papír, plast, sklo a kovové obaly jsou umístěny v ulicích Lyžařská (u penzionu Protěž, v zimním období před penzionem Kamínek), Modrokamenná (u Horského dvora), Lesní (u Švýcarského dvora a u Merkuru), Krkonošská (u autobusové zastávky Zátiší), Lázeňská (u čp. 36), Na Sluneční stráni (na sídlišti) a v areálu technických služeb (u Kavkazu).

Stanoviště nádob na separovaný odpad - Krkonošská, Na Sluneční stráni, TS

Stanoviště nádob na separovaný odpad - Lyžařská, Modrokamenná

Stanoviště nádob na separovaný odpad - Duncan, Lázeňská, Merkur

 

Recyklujte na 100 %

 

JAK SPRÁVNĚ TŘÍDIT ODPAD:

Co patří a co nepatří do tříděného odpadu

 

Ceny 2021:

SVOZ Z POPELNICE 110 l, 120 l

pouze paušální známky:

         52 svozů za rok   (zelená známka)                           2.080 Kč

         (svoz 1 x týdně)

SVOZ Z KONTEJNERŮ 1100 l:

Svoz provádí TRANSPORT Trutnov s.r.o. na základě uzavřených smluv s jednotlivými žadateli.

SVOZ  PYTLŮ

pytel 120 l  (pytel označený TRANSPORT s.r.o.)                   77 Kč

Známky se prodávají na městském úřadě (leden - duben), pytle se prodávají na městském úřadě po celý rok,  smlouvy na kontejnery si uzavírá každý samostatně se společností TRANSPORT Trutnov s.r.o.

KAM S ODPADEM?

Fyzické osoby – občané

-        Směsný komunální odpad – pro likvidaci využijte popelnice nebo kontejnery s roční známkou nebo jednorázové pytle (jak známky, tak i pytle k zakoupení na MěÚ /roční známky do 30.04./, nebo u společnosti Transport Trutnov, s.r.o.). Popelnice a kontejnery s komunálním odpadem jsou vyváženy každou středu spol. Transport Trutnov, s.r.o.

-        Velkoobjemový komunální odpad (to je to, co patří do popelnice, ale nevejde se tam) – je možné odevzdat zdarma při jarním a podzimním svozu odpadu.

-        Plasty + nápojové kartony (TetraPak) - využívejte zdarma žluté kontejnery na tříděný odpad.

-        Papír – využívejte zdarma modré kontejnery na tříděný odpad.

-        Sklo – využívejte zdarma nádoby na sklo (zelené nebo bílé zvony).

-        Kovové obaly – využívejte zdarma černé kontejnery se šedým víkem na tříděný odpad.

-        Železný odpad – je možné zdarma odhazovat do nádoby v areálu TS (za Kavkazem).

-        Biologicky rozložitelný komunální odpad BRKO (tím je myšleno: posekaná tráva, větve, listí, seno, odumřelé rostliny atp.) – v období od dubna do konce října je tento typ odpadu možné zdarma odhazovat do kontejneru v areálu TS (za Kavkazem). Nově také každé pondělí probíhají až do konce listopadu svozy vaků s BRKO. Vaky lze zakoupit na MěÚ za 140 Kč.

-        Elektrospotřebiče – drobné elektro spotřebiče a použité baterie je možné vhazovat zdarma do E-boxu u vchodu do MěÚ, větší do E-domku v areálu TS (za Kavkazem).

-        Použitý textil – je možné zdarma vhazovat do kontejneru v areálu TS (za Kavkazem) a do kontejneru na sídlišti Na Sluneční stráni.

-        Nebezpečný odpad – je možné odevzdávat při jarním a podzimním svozu odpadů.

-        Jedlý olej a tuky z domácností – je možné zdarma nalít do označeného barelu nebo vhodit v PET lahvi do označené sběrné nádoby v areálu TS (za Kavkazem).

 

Sběrné nádoby na papír, plast, sklo a kovové obaly jsou umístěny v ulicích Lyžařská (u penzionu Protěž, v zimním období před penzionem Kamínek), Modrokamenná (u Horského dvora), Lesní (u Švýcarského dvora a u Merkuru), Krkonošská (u autobusové zastávky Zátiší), Lázeňská (u čp. 36), Na Sluneční stráni (na sídlišti) a v areálu technických služeb (u Kavkazu).

 

Právnické osoby – podnikatelé a OSVČ

-        Jsou povinni postupovat podle zákona o odpadech.

-        Po uzavření smlouvy s městem Janské Lázně o přistoupení k systému nakládání s odpadem je možné tříděný odpad (papír, plast, sklo) odevzdávat do nádob na tříděný odpad v areálu TS (za Kavkazem). Cena: 1 komodita/1 měsíc/100 Kč bez DPH.